ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Teknolojik gelişmelerle birlikte, hayatın her evresinde vazgeçilmez bir unsur haline gelen elektrik-elektronik cihazların yaygın kullanım alanı bulması, enerji ihtiyacını büyük ölçüde artırmıştır. Türkiye 2009 yılında 194 milyar 79,1 milyon kWH enerji tüketimi yapılır iken, bu değer 2010 yılında %7,9 artışla 209 milyar 389,5 milyon kWH ve son olarak 2011 Aralık ayı sonu itibari ile %9 artışla 229 milyar 344,4 milyon kWH yükselmiştir.