ENEL ENERJİ AR-GE

TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK

ENEL 30 yıllık geçmişinde sürekli araştırmaya ve geliştirmeye önem veren bir kurumdur. Kurulduğu ilk yıllardan günümüze kadar kazandığı başarılarda ve ENEL’in büyümesinde verilen bu önemin katkısı çok büyüktür. Güç elektroniği sektörünün ülkemizdeki temel taşlarından olan ENEL Ar-Ge Bölümü ilk kurulduğu yıllarda üç kişilik bir ekip iken günümüzde 60 kişilik büyük bir organizasyon olmuştur. Bunun neticesinde daha kaliteli, daha teknolojik ve katma değeri daha yüksek ürünler ENEL Ar-Ge bölümü tarafından geliştirilebilmektedir. Kesintisiz Güç Kaynağı alanında Türkiye’de ve dünyada ilkleri gerçekleştirmiş olmak ENEL’in Ar-Ge gücünü göstermektedir. 300kVA gücündeki transformatörsüz kesintisiz güç kaynağı tasarımı ve üretimi dünyada ilk kez ENEL Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü olarak kullanıcılara sunulmuştur. Yurtiçinde üç-seviyeli evirici (Three-Level Inverter) devre topolojisini ürünlerinde ilk kez kullanan ve yüksek verimli kesintisiz güç kaynağı üretimi gerçekleştiren ENEL’dir. ENEL Ar-Ge Bölümü dünyada yaşanan enerji sıkıntılarını aşabilmenin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak olduğu düşüncesinden yola çıkarak güneş ve rüzgar enerjisi konularında da Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bu çalışmaların ilk çıktısı olan güneş enerjisi uyumlu Hibrid Kesintisiz Güç Kaynağı Ar-Ge Bölümü tarafından geliştirilmiştir. Fotovoltaik enerji santrallerinde kullanılan yüksek güçlü merkezi eviriciler ve bireysel kullanım için daha küçük güçlü eviriciler Ar-Ge Bölümü tarafından geliştirilerek pazara sunulmuştur. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. ENEL sahip olduğu Ar-Ge altyapısını ve kültürünü daha da geliştirmek ve ülkemizde de vasıflı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğünü kanıtlamak amacıyla 2011 yılı Aralık ayında “5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde sunulan imkanlardan faydalanmak amacıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmuştur. Yapılan incelemeler ve izleyici hakem ziyaretleri sonucunda ENEL Ar-Ge bölümünün 2012 yılı Mart ayından itibaren Ar-Ge Merkezi statüsünde destek kapsamına alınmasına karar verilmiştir. 2013’den bu yana yapılan Ar-Ge Merkezi denetlemelerinden de başarıyla çıkarak Ar-Ge Merkezi statüsünü yıllardır taşımaya devam etmektedir.

İŞ BİRLİKLERİ
ENEL, ürünlerinde dünyanın önde gelen yarı iletken firmalarının ürünlerini kullanmaktadır. Bu nedenle ENEL Ar-Ge Bölümü ve yarı iletken üreticisi firmalar arasında iş birlikleri ile çözümler üretilmektedir. Ar-Ge Bölümü yapmış olduğu projelerde konusunda akademisyenlerle çalışmakta ve üniversite sanayi iş birliğine önem vermektedir. Bu sayede üniversitelerde yapılan çalışmaların faydalarını kullanıcılarına sunmaktadır